Available Items

Item No.:YNSM0001

Product Name:Clove

Latin Name:Caryophylli Flos

Pin Yin Name :Ding Xiang

Item No.:YNSM0002

Product Name:Artificial Bezoar

Latin Name:--

Pin Yin Name :Ren Gong Niu Huang

Item No.:YNSM0003

Product Name:Ginseng Root

Latin Name:Ginseng Radix et Rhizoma

Pin Yin Name :Ren Shen

Item No.:YNSM0004

Product Name:Akebia Fruit

Latin Name:Akebiae Fructus

Pin Yin Name :Ba Yue Zha

Item No.:YNSM0005

Product Name:Rhubarb

Latin Name:Rhei Radix et Rhizoma

Pin Yin Name :Da Huang

Item No.:YNSM0006

Product Name:Peking Euphorbia Root

Latin Name:Euphorbiae Pekinensis Radix

Pin Yin Name :Jing Da Ji

Item No.:YNSM0007

Product Name:Common Jujube

Latin Name:Jujubae Fructus

Pin Yin Name :Da Zao

Item No.:YNSM0008

Product Name:Betelnut Palm Seed

Latin Name:Arecae Semen

Pin Yin Name :Da Fu Zi (Bin Lang)

Item No.:YNSM0009

Product Name:Areca Peel

Latin Name:Arecae Pericarpium

Pin Yin Name :Da Fu Pi

Item No.:YNSM0010

Product Name:Fennel Fruit

Latin Name:Foeniculi Fructus

Pin Yin Name :Xiao Hui Xiang

Back to formulation
123456 Next > >> Page 1 / 34